П О К А Н А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 20 ОТ УСТАВА НА БКЛ

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА КОЛОЕЗДАЧНА ЛИГА ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ

на 20.02.2019г. от 12.30ч. в зала G8-1 на ул.“Гладстон” № 8

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА КОЛОЕЗДАЧНА ЛИГА ПРИ СЛЕДНИЯ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избиране на водещ на ОС

2. Избиране на секретар на ОС

3. Отчет за извършената работа на БКЛ за 2018г.

4. Обсъждане и прием на промени в Устава на БКЛ.

Внимание! За предварително запознаване със съдържанието на Устава, същия може да бъде намерен тук. С оглед ефективност при обсъждането на желаните промени, предложения за такива заинтересованите членове може да изпращат тук до 05.02.2019г. Обобщеният вариант на исканите промени ще бъде обсъден и гласуван по време на ОС на БКЛ.

5. Приемане на нови членове.

6. Други 

Всички настоящи и и бъдещи членове са добре дошли!

Ще се радваме да ви видим там!