На 18 март от 18:00 часа в София ще се проведе редовното общо събрание на Сдружение Българска Колоездачна Лига.

Събранието е отворено както за настоящи членове на организацията, така и за бъдещи членове и гости. Повече информация в поканата тук.

1. Отчитане дейността на БКЛ за 2019г.
2. Финансов отчет за дейността на БКЛ за 2019г.
3. Обсъждане на стратегия за бъдещо развитие на БКЛ.
4. Обсъждане и гласуване на промени в устава на БКЛ в зависимост от решенията по т.4
5. Обсъждане на кандидатури и избор на нов председател на БКЛ.
6. Други.