Документи

Презантация Български Колоездачни Серии

Наредба за провеждане на състезанията включени в календара на Българските колоездачни серии

Образец на декларация за освобождаване от отговорност за състезанията от календара на Българските колоездачни серии - български

Образец на декларация за освобождаване от отговорност за състезанията от календара на Българските колоездачни серии - английски

Български Колоездачни Серии - лого

Българска Колоездачна лига - лого

Устав на Българска Колоездачна Лига